Fietssnelwegen in Vlaanderen. De theorie is mooi, de praktijk is vaak bedroevend tot frustrerend. In dit reeksje belicht ik elke week een verkeerssituatie die niet op een fietssnelweg hoort, en maak de vergelijking met een autosnelweg. Onderaan deze blogpost vind je de definitie van een fietssnelweg volgens Wikipedia, en een lijstje met voorgaande blogposts.

Deze week: voorrangsregels

Vorige week fietsten we op de F4 Antwerpen/Gent, we waren aan het station van Beervelde. Van daaruit fietsen we vandaag gewoon een eindje verder. In totaal een drietal kilometer, tot aan de Burgstraat in Destelbergen. Op een mooi, verkeersvrij fietspad langs de spoorweg. Onderweg komen we een aantal kruispunten tegen.

We rijden met het Park van Beervelde aan onze linkerkant, tot het eerste kruispunt dat we tegenkomen, met Terpoele. Van daaruit mogen enkel fietsers het fietspad op. De fietsers op de fietssnelweg hebben voorrang.

20200902_112147

So far so good. Op naar het volgende kruispunt, met Pensionaatstraat. Dit is een kruispunt met doorgaand verkeer. En oh kijk, op de fietssnelweg heb je geen voorrang.

20200902_112404

Voor de fietsers is duidelijk aangegeven dat ze geen voorrang hebben. De automobilisten krijgen geen melding dat ze een fietssnelweg kruisen. Op enige clementie van automobilisten moet je hier ook niet rekenen, er wordt hard doorgereden.

20200902_112402

Wat verder, als je weer goed op snelheid bent, kom je een volgende kruispunt tegen. Met iets wat op Google Maps geen naam krijgt, en waar enkel fietsers uit kunnen komen. Maar hey, raad eens? Ja juist, geen voorrang. Consequent? Niet echt. Logisch? Verre van.

20200902_112618

Waarna we nog eens optrekken en de Burgstraat bereiken, waar we uiteraard geen voorrang hebben en het pad langs de spoorweg ook ophoudt.

Kan dit op een autosnelweg? Uiteraard niet. Dit is een no brainer.  Op een autosnelweg zijn geen kruispunten. En kunnen er dus ook geen inconsequente voorrangspunten zijn.

Stay tuned voor een volgende illustratie van het begrip fietssnelweg, volgende week!De definitie van een fietssnelweg volgens Wikipedia:
Fietssnelweg, snelfietsroute, snelle fietsroute en in Vlaanderen ook fiets-o-strade zijn informele benamingen voor een
fietspad dat is bedoeld voor langeafstandsverkeer.

Maar eigenlijk, nog volgens Wikipedia, is er geen definitie van een fietssnelweg.
Er is geen officiële definitie van een fietssnelweg. Tot de door overheden en verkeerskundigen genoemde kenmerken van een zo’n route behoren afwezigheid van gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer, beter wegdek (bij voorkeur asfalt of beton) en afwezigheid van verkeerslichten. Tevens zijn fietssnelwegen doorgaans voorzien van een breder wegdek dan standaard fietspaden en worden scherpe bochten en omwegen in het tracé zo veel mogelijk vermeden. Vaak volgt een fietssnelweg het traject van een spoorweg, dat biedt een zo kort mogelijke route met een minimum aan kruisingen.
Fietssnelwegen worden genoemd als middel om files in het autoverkeer tegen te gaan. De verbetering van de fietsinfrastructuur kan de fiets een aantrekkelijker alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer maken.

Verwante Berichten:

Misschien lees je dit ook graag:

16 reacties

  1. Het gebrek aan logica maakt het inderdaad gevaarlijk. En dat geldt dus overal. Waardoor mensen zich ook gaan ergeren en van daaruit ontstaan ook gevaarlijke situaties.

 1. Dat is ook zo op rotondes, in België op de ene wel voorrang voor fietsers en op de andere dan weer niet. Wat consequentie betreft gaat het er in Nederland veel beter aan toe.
  Maar… als we ons allemaal aan de regels zouden houden, dus OOK de fietsers (want sorry, velen denken dat ze heer en meester zijn en echt alles mogen), dan zouden er bijlange niet zoveel problemen zijn.

  1. Dit reeksje gaat over infrastructuur, en over zeer specifieke infrastructuur, de fietssnelweg. Ik heb het heel bewust niet over gedrag van fietsers, omdat dat een zeer subjectief onderwerp is. Ik heb het al evenmin over het gedrag van automobilisten, dat even laakbaar is als dat van fietsers, omdat dat een al evenzeer subjectief onderwerp is.
   Ik heb het over infrastructuur, en eenvoudige, zeer objectief aan te duiden fouten in deze infrastructuur. Voor alle duidelijkheid vergelijk ik fietssnelwegen met autosnelwegen.
   Deze inconsequente voorrangsregels mogen onbelangrijk lijken, maar dat zijn ze niet. Ik geef hier specifieke voorbeelden, maar dit soort situaties tref je overal aan. Ze zorgen voor onduidelijkheid, en ze zorgen voor onveilige situaties.
   Ook voor fietsers die de regels volgen. Want die zijn er ook, in zeer groten getale.

  1. Maar, het punt is: dit wordt een fietssnelweg genoemd. Ik denk dan: een fietspad dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld snel en ongestoord tussen verschillende gemeenten te pendelen voor je werk.
   Dit soort dingen is een “snelweg” onwaardig. Op een autosnelweg kom je dit ook niet tegen.

 2. Dat de fietsers wel verwittigd worden dat ze moeten opletten, omdat ze geen voorrang hebben, maar de automobilisten niet dat ze een fietssnelweg kruisen, is zo tekenend voor waar in het beleid nog steeds de prioriteit ligt…

Zeg het eens?