Yves Desmet schrijft zó wat ik denk. Respect. Ik neem zijn tekst hier over, u vindt hem ook hier, of in de papieren De Morgen van vandaag.

Respect

Een deel van het katholieke deel der natie, onder aanvoering van kardinaal Danneels, stoort zich mateloos aan de euthanasie van Hugo Claus en de mediaberichtgeving daarover. Die opwinding zou de meester niet alleen zeer bevallen zijn, hij zou er zelfs van genoten hebben. Omdat ze nogmaals aantoont hoe weinig medevoelen en mededogen sommige katholieken kunnen opbrengen voor medemensen die hun geloof, hun normen en waarden niet delen.

Mogen we de kardinaal herinneren aan de maandenlange lijdensweg die de vorige paus verkoos om zijn Schepper te ontmoeten? Zelden is de cultus van het lijden heftiger beleden, onder het niet aflatende oog van de wereldpers. Heeft ooit één niet-katholiek zelfs maar een opmerking gemaakt over deze overgemediatiseerde omhelzing van de dood en het lijden? Nee, iedereen respecteerde de keuze van de paus.

Omgekeerd ligt dat blijkbaar veel moeilijker. Sommigen gaan zover te beweren dat alzheimerpatiënten die niet voor euthanasie kiezen hierdoor een schuldgevoel wordt aangepraat. Wie heeft dat ooit beweerd? Waar ergens werden alzheimerpatiënten opgeroepen om in de wachtrij te gaan staan? Nergens. Alleen al de suggestie oproepen dat zulks wel gebeurde is, met permissie, een tjevenstreek.

Mogen we vragen wat de kardinaal en de zijnen denken van het geval van Chantal Sébire? De afzichtelijk verminkte vrouw kreeg van de Franse staat geen toestemming om haar lijden te beëindigen, zodat uiteindelijk zelfmoord de enige uitweg bleek. Is het dat wat men wil? Is dat de heldhaftigheid in het oog van de dood en het lijden waar Danneels het over heeft? Want als dat zo is, dan is zijn godsdienst er niet een van liefde, maar een van wreedheid.

Als kardinaal Danneels en zijn geloofsgenoten ervoor kiezen hun leven te laten terugnemen door de Schepper, op het tijdstip dat Hij bepaalt, met het lijden dat Hij voor hen in petto heeft, dan zal niemand hen dat verhinderen. Niemand zal hen ooit oproepen of opleggen euthanasie te laten uitvoeren. Integendeel, iedereen zal het volste respect opbrengen voor hun keuze.

Is het te veel gevraagd datzelfde respect ook in omgekeerde zin te verwachten? Het respect voor het wettelijke recht van een autonoom individu om zelf te kiezen hoe hij met zijn levenseinde omgaat?

Yves Desmet
Politiek hoofdredacteur

Verwante Berichten:

Misschien lees je dit ook graag:

2 reacties

Zeg het eens?