Vertalen, een job apart

Vertalen is niet gemakkelijk, getuige de vertaling op een soortement factuur van de bibliotheek van Geneeskunde U.L. B. die we op het werk binnenkregen.

Je vous saurais gré de bien vouloir verser au compte no. … de la bibliothèque de Médecine de l’U.L.B. la somme de …€ pour frais de reproduction et d’expédition des articles demandés. Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

Wordt in het Nederlands:

Ik zou u wil aan de rekening kunnen willen betalen. Van de bibliotheek van Geneeskunde U.L. B. de som van …€ voor kosten van voortplanting en expeditie van de gevraagde artikelen. Met de meeste hoogachting,

Je houdt het niet voor mogelijk, maar toch, dit zit in onze dossiers 🙂

Verwante Berichten:

  • Geen verwante berichten

2 reacties

Zeg het eens?

%d bloggers liken dit: